Cennik usług psychologicznych

Konsultacja psychologiczna – 150 zł

Konsultacja psychologiczna jest formą pomocy polegającą na zdiagnozowaniu problemu i ustaleniu dalszej formy terapii. W niektórych sytuacjach jedna konsultacja nie jest wystarczająca, aby postawić szczegółowe rozpoznanie, potrzeba czasem kilku spotkań.

Sesja terapeutyczna – 100 zł

Terapia rozpoczyna się najczęściej od kilku spotkań konsultacyjnych mających na celu wstępne poznanie sytuacji pacjenta. Długość terapii zależy od wielu czynników takich jak motywacja, czy chęć i gotowość do zmiany. Niezwykle istotny jest również rodzaj zgłoszonego problemu, który dla każdej osoby ma indywidualne, osobiste znaczenie.

Konsultacja + zaświadczenie psychologiczne – 200 zł

Zaświadczenia psychologiczne wymagane są najczęściej przez chirurgów plastycznych, psychiatrów oraz różne państwowe instytucje, w celu przyznania określonych świadczeń.

Konsultacja + opinia psychologiczna – 250 zł

Wystawienie opinii psychologicznej polega na pisemnym przedstawieniu aktualnego stanu psychicznego i zachowania pacjenta w oparciu o badanie psychologiczne (np. opinia dla ubezpieczyciela).